رایان زمین نقش‌تک

عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

استارتاپ PITMAP

پیت‌مپ یک ‌نرم‌افزار بر بستر اینترنت است که در آن تمامی اطلاعات اکتشافی و استخراجی معدن به صورت متمرکز ذخیره شده و با استفاده از ابزارهای موجود در آن، تحلیل‌های رایج بدون نیاز به نرم‌افزارهای تخصصی انجام می‌گیرد.

Remote Sensing

 

 • پردازش تصاویر ماهواره ای
 • پایش جابجایی زمین به کمک تصاویر راداری
 • ثبت تغییرات عوارض طبیعی و مصنوعی 
 • پایش اراضی کشاورزی به کمک تصاویر راداری و اپتیکی

Photogrammetry

 

 •  انجام خدمات نقشه‌برداری هوایی (پهپاد مبنا)
 • پایش دوره‌ای میزان استخراج معادن روباز
 • مدل‌سازی سه‌بعدی سطح زمین
 • پردازش تصویر تخصصی
 • فتوگرامتری برد کوتاه

GIS

 • طراحی و پیاده‌ سازی پایگاه داده مکانی
 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات مکانی سازمانی
 • توسعه سیستم‌های Web GIS، Mobile GIS و…
 • انجام تحلیل‌های مکانی